REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PEPINO

1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów Pepino za pośrednictwem Internetu.
2. DYSKRECJA ZAPEWNIONA
Przesyłka wysyłana jest bez znaków graficznych i innych opisów sugerujących jej zawartość, uniemożliwiając osobą trzecim zidentyfikowania co jest w środku.
Gwarantujemy pełną dyskrecje.
3. Wszystkie ceny podane są w złotych i zawierają podatek VAT
(analogia do cen w sklepach detalicznych).
4. Do realizacji zakupów w sklepie internetowym Pepino niezbędny jest komputer
z dostępem do Internetu oraz zainstalowaną przeglądarką internetową
i konto poczty elektronicznej.
5. Zamówienia realizuje firma: Mattes Poland Sp. z o . o. ul. Robotnicza 2,
44 - 101 Gliwice, NIP 548 - 20 - 01 - 407
6. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Pepino oznacza akceptację przez Kupującego zasad wynikających z niniejszego regulaminu.
7. Przy składaniu zamówienia należy wypełnić wszystkie pola niezbędne do dostarczenia przesyłki i wystawienia faktury oraz adres poczty elektronicznej.
8. Termin realizacji zamówienia wynosi do 48h. Istnieje możliwość wyboru dostarczenia przesyłki. Przesyłka może być dostarczona firmą spedycyjną SCHENKER lub przesyłką pocztową. Przy wyborze dostarczenia zakupów po przez wysyłkę przesyłki pocztowej rozumie się jako czas do nadania paczki w oddziale Poczty Polskiej. Zamówienia potwierdzone w dniu ustawowo wolnym od pracy zostaną zrealizowane do 48h licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po wolnym.
9. Kupujący ma możliwość wyboru form płatności:
a. Płatność przy odbiorze za pobraniem.
b. Przelewem na konto - przedpłata.
BNP Paribas Bank Polska S.A. 1600 1172 0002 3304 9443 3001
Mattes Poland SP. z o . o. ul. Robotnicza 2, 44 - 101 Gliwice.
10. W przypadku wybrania przedpłaty na konto jako formy płatności za zakupy, za moment potwierdzenia uważa się uznanie środków na koncie
firmy Mattes Poland Sp. z o. o.
11. Koszty przesyłki wynoszą odpowiednio:
a. W przypadku przedpłaty i wartości zamówienia do 120 zł. - 13 zł,
powyżej 120 zł - 0 zł.
b. W przypadku płatności przy odbiorze i wartości zamówienia do 120 zł. - 18 zł,
powyżej 120 zł - 0 zł.
Koszty wysyłki zamówienia do 120 zł. ponosi Kupujący.
12. Sklep oferuje dostawę zamówionych produktów na terenie Polski.
13. Zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumenta z towaru zakupionego w sklepie internetowym można zrezygnować w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
a. Produkty należy odesłać na adres Mattes Poland Sp. z o. o. ul. Robotnicza 2,
44 - 101 Gliwice. Do przesyłki należy dołączyć dokumenty
potwierdzające dokonanie zakupu ( oryginał faktury ).
b. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie produktów w fabrycznie zamkniętych opakowaniach i nie uszkodzonych. Produkty muszą być przesłane
w opakowaniu zbiorczym w celu zminimalizowania ryzyka uszkodzenia produktów podczas transportu.
c. Koszt dostawy nie podlega zwrotowi, sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem. Sklep zwraca Kupującemu 100 % wartości zwracanych produktów. Zwrot środków dokonany zostanie na konto wskazane przez osobę, która dokonała zakupu. W tym celu należy załączyć do przesyłki dane umożliwiające przekazanie środków (nazwa lub imię i nazwisko, adres, numer konta, nazwa banku).
14. Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe i objęte 12 miesięczną gwarancją przez firmę Mattes Poland Sp. z o. o.
15. Reklamacja całości bądź pojedynczego zakupionego asortymentu wymaga odesłania zakupionego produktu na adres Mattes Poland Sp. z o. o. ul. Robotnicza 2,
44 - 101 Gliwice. Do przesyłki należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający dokonanie zakupu oraz opis - zastrzeżenia.
a. Reklamowany produkt Kupujący wysyła na swój koszt. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
b. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych od dnia otrzymania
przesyłki.
c. W przypadku uznania reklamacji sklep wymienia reklamowany produkt na pełnowartościowy i wysyła go Kupującemu na koszt własny.
d. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów lub całej przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania protokołu szkody w obecności osoby dostarczającej przesyłkę.
e. W przypadku gdy wymiana produktów będzie niemożliwa sklep zaoferuje Kupującemu do wyboru inny dostępny produkt lub zwróci pieniądze.
16. Sklep zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie.
17. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.