Aktualności i promocje

IFMSA (International Federation of Medical Students´ Associations Czech Republic) jest niezależną organizacją apolityczną, skupiającą 105 organizacji z 95 różnych krajów świata. Umożliwia studentom medycyny zdobycie doświadczeń dla wykonywania swojego przyszłego zawodu i równocześnie przyczynia się do poprawy zdrowia w skali światowej poprzez wykłady na wysokim poziomie i najróżnorodniejsze projekty.

Jednym z najbardziej znanych projektów IFMSA jest projekt "SMOKE FREE PARTY", wspierany tradycyjnie przez markę Pepino od wielu już lat. W roku bieżącym akcja ta po raz pierwszy osiągnęła poziom międzynarodowy i Pepino stał się sponsorem projektu już nie tylko w Republice Czeskiej, ale także na Słowacji i w Polsce.

Cały projekt oparty jest na zdolnościach przekonywania studentów wydziałów lekarskich, którzy chodząc ulicami zatrzymują przechodzących obok palaczy i proponują im możliwość wymiany papierosa na prezerwatywe Pepino. Ponadto dla zainteresowanych przygotowana jest ciekawa akcja - badanie poziomu tlenku węgla we krwi. Częścią programu są wykłady i seria filmów, prezentowanych w przedszkolach, szkołach podstawowych, średnich i wyższych. Uwieńczeniem imprezy są zawsze wieczorne spotkania przy muzyce i dyskoteka z bogatym programem.
Projekt realizowany będzie we wcześniej wyznaczonych miastach we wszystkich krajach partnerskich, a zatem w Republice Czeskiej, Republice Słowackiej, na Litwie, w Austrii, Grecji, Polsce i Rumunii.

Pierwsza impreza odbyła się w tym roku w Pilznie w Republice Czeskiej.